Privacy

Gert Kamphuis kan persoonsgegevens over cliënten verwerken, als zij gebruik maken van Supervisie en/of Coaching.
NAW-gegevens, geboortedatum, geboorteplaats, emailadres, bankrekeningnummer, telefoonnummer, website (indien opgegeven), evt. functie en evt. werkgever en gevolgde opleiding. Deze gegevens verwerken wij op grond van toestemming van onze cliënten en op grond van een overeenkomst die we met elkaar aangaan.
Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Gert Kamphuis persoonsgegevens:

  • Bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Voor- en achternaam en adresgegevens voor facturatie. Bewaartermijn van facturen is wettelijk verplicht t.b.v. de eigen administratie.
  • Telefoonnummer (mobiel en vast) en e-mailadres ten behoeve van de communicatie (vastleggen van afspraken, bereikbaarheid, etc.)
  • De verkregen persoonsgegevens worden verstrekt aan derde partijen o.a. voor administratie en belastingaangiften. Met deze derde partijen zijn verwerkingsovereenkomsten gesloten.
  • Gert Kamphuis verhandelt geen persoonsgegevens aan derden voor commerciële doeleinden.

Google Analytics

Gert Kamphuis maakt voor het verbeteren van haar dienstverlening gebruik van Google Analytics.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Cliënten hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebben zij het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Gert Kamphuis en hebben zij het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Cliënten kunnen een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van  toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens sturen naar info@gertkamphuis.nl.

Klachten en bescherming tegen misbruik.

Cliënten hebben de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Gert Kamphuis neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website

De website van Gert Kamphuis maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.